Trắc nghiệm phân biệt “End” và “Finish”

Câu 1: She never lets you ____ a sentence.

Dayhoctienganh.Net
Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. finish

Câu 2: Go to the ___ of the road and turn left.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. end

Câu 3: He felt it was time to ____ our affair.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. end

Câu 4: Have you ____ sorting it out?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. finished

Câu 5: I couldn't ____ the dinner.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. finish

Câu 6: Word that ____ -ly are usually adverbs.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. end

Câu 7: He ____ his days in a mental hospital.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. ended

Câu 8: It's time to ____ the debate about what's right and wrong and get down to business.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. end

Câu 9: They never ____ anything they start.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. finish

Câu 10: What time does the show ____?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: C. Either could be used here.

Trắc nghiệm phân biệt "End" và "Finish"
Kết quả của bạn: Kém
Kết quả của bạn: Trung bình
Kết quả của bạn: Khá
Kết quả của bạn: Giỏi

Chia sẻ kết quả:

Ban Quản trị

Ban Quản trị

Tôi là người sáng lập nên mạng xã hội DayhoctiengAnh.Net

Bài viết nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

>