Phân biệt “Much” và “Many”

0%

Câu 1: I don't have ____ free time.

Dayhoctienganh.Net
Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. much

Câu 2: I haven't met her ___ times.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. many

Câu 3: Was there ___ trouble yesterday?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A.much

Câu 4: She doesn't have _____ problems with her clients.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. many

Câu 5: How ____ did they cost?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. much

Câu 6: How ____ police were at the scene?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. many

Câu 7: How ____ police officers were at the scene?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. many

Câu 8: I didn't have ____ time to think.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. much

Câu 9: Not ____ people are that brave.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. many

Câu 10: There wasn't ____ we could do to help.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. much

Phân biệt "Much" và "Many"
Kết quả của bạn: Tệ
Bạn đã trả lời sai quá nhiều, bạn cần ôn lại kỹ ngữ pháp.
Kết quả của bạn: Trung bình
Trình độ ngữ pháp về much và many của bạn ở mức trung bình
Kết quả của bạn: Khá
Bạn có khả năng phân biệt cách dùng giữa "much" và "many" rất khá!
Kết quả của bạn: Xuất sắc
Bạn quá xuất sắc! Hãy chăm chỉ học tiếng Anh hơn nhé!

Chia sẻ kết quả:

Ban Quản trị

Ban Quản trị

Tôi là người sáng lập nên mạng xã hội DayhoctiengAnh.Net

Bài viết nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

>