Phân biệt ‘Lose’ và ‘Miss’

Câu 1: I ____ the train this morning.

DayhoctiengAnh.Net
Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. missed

Câu 2: I ____ many things living so far from home.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. miss

Câu 3: I ____ the call because I went to the shops.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. missed

Câu 4: I ____ my way and took hours to find the house.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. lost

Câu 5: I ____ a lot of lectures while I was ill.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. missed

Câu 6: We ____ the turning and drove straight on for miles.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. missed

Câu 7: She ____ the point of what they were saying.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. missed

Câu 8: He ____ a lot of money gambling.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. loses

Câu 9: My bag is ____- I left it there by the door.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. missing

Câu 10: He ____ two matches because he was injured.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. missed

Phân biệt 'Lose' và 'Miss'
Bạn phân biệt 02 từ trên tệ thật!
Kết quả của bạn: Trung bình thôi!
Kết quả của bạn: Khá đấy!
Bạn tương đối giỏi đấy!
Bạn quá xuất sắc!
Trả lời đúng tất cả, không sai câu nào.

Chia sẻ kết quả:

Ban Quản trị

Ban Quản trị

Tôi là người sáng lập nên mạng xã hội DayhoctiengAnh.Net

Bài viết nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

>