Đo khả năng dùng từ ‘Already’ và ‘Yet’

Câu 1: He has ____ to start the project.

DayhoctiengAnh.Net
Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. yet

Câu 2: As ___, I haven't had time to call her.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. yet

Câu 3: Have you ____ finished?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. already

Câu 4: I was tired, ___ I managed to finish it.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. yet

Câu 5: Have they arrived ___?

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. yet

Câu 6: I was shocked that they had ____ done it.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. already

Câu 7: I was surprised that they had ___ to decide what to do.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. yet

Câu 8: She has ___ to arrive.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: B. yet

Câu 9: He has ___ arrived.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. already

Câu 10: I had ____ had enough.

Đúng! Sai!

Đáp án đúng: A. already

Đo khả năng dùng từ 'Already' và 'Yet'
Kết quả của bạn: Quá tệ
Kết quả của bạn: Trung bình
Kết quả của bạn: Khá
Kết quả của bạn: Giỏi
Kết quả của bạn: Xuất sắc

Chia sẻ kết quả:

Ban Quản trị

Ban Quản trị

Tôi là người sáng lập nên mạng xã hội DayhoctiengAnh.Net

Bài viết nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

>