Kỹ Năng Thuyết Trình Dành Cho Doanh Nhân
Kỹ Năng Thuyết Trình Dành Cho Doanh Nhân
Tầng 3, số 137 Bà Triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Khóa Học Thiết Kế Photoshop Chuyên Nghiệp
Khóa Học Thiết Kế Photoshop Chuyên Nghiệp
Tầng 3, số 137 Bà Triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Chương Trình Đào Tạo Quản lý Sản Xuất
Chương Trình Đào Tạo Quản lý Sản Xuất
Tầng 3, số 137 Bà Triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
DISC – Giải Mã Bản Thân, Đọc Vị Người Khác
DISC – Giải Mã Bản Thân, Đọc Vị Người Khác
Tầng 3, số 137 Bà Triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Bí Quyết Xây Dựng Đội Nhóm Vô Địch
Bí Quyết Xây Dựng Đội Nhóm Vô Địch
Tầng 3, số 137 Bà Triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Chương Trình Huấn Luyện: Bán Hàng & Lãnh Đạo Đội Nhóm Bán Hàng
Chương Trình Huấn Luyện: Bán Hàng & Lãnh Đạo Đội Nhóm Bán Hàng
Tầng 3, số 137 Bà Triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Chiến Lược Gọi Vốn – Mở Khóa Doanh Nghiệp
Chiến Lược Gọi Vốn – Mở Khóa Doanh Nghiệp
Tầng 3, số 137 Bà Triệu, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương