Bài mở đầu: Đôi điều về dịch thuật Việt – Anh

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh . Các ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 1 (Giờ đăng quang của Thủy điện Thác Mơ – Miền Nam không còn đói điện)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh .   ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 2 (Xe hơi sản xuất tại Việt Nam)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh .   ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 3 (Củ Chi đang nhìn về tương lai)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 4 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh .   ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 4 (Tết xứ Huế)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 5 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh .   ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 5 (Công trình thủy lợi AYUN – Hạ vì ngày mai của các đồng bào dân tộc Gia Lai)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 6 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh . 1 ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 6 (Mạng lưới Viễn Thông Quốc tế tại Việt Nam)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 7 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh .   ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 7 (Seaspimex trước bài toán cho sự phát triển)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 8 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh . 1 ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 8 (Thành lập Bệnh viện miễn phí Thành phố Hồ Chí Minh)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 9 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh . 1 ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 9 (Họ luôn mời gọi hợp tác đầu tư)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 10 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh . 1 ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 10 (Hà Nội thời mở cửa)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 11 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh . 1 ...
Xem Chi Tiết

Luyện dịch Việt – Anh: Bài 12 (Chương trình Việt Đức dành cho những người trở về)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 12 / 12 trong loạt bài Bài tập dịch Việt - Anh . 1 ...
Xem Chi Tiết

Series: Bài tập dịch Việt - Anh

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

>