Từ “extremely stupid man” và từ “extreme stupid man” thì từ nào đúng và tại sao lại như thế. Tại sao từ “extremely” trong câu đầu lại thêm “ly”

DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Nhờ dịch tiếng AnhTừ “extremely stupid man” và từ “extreme stupid man” thì từ nào đúng và tại sao lại như thế. Tại sao từ “extremely” trong câu đầu lại thêm “ly”
AvatarNguyễn Văn Hậu đã hỏi 1 năm trước
1 câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 1 năm trước

extremely – rất; tới mức độ rất cao/thấp, tới độ cực đoan; diễn tả tính từ.

extremely studpid man – chữ extremely ở đây diễn tả chữ studpid.

extreme stupid man – người đàn ông ấy vừa extreme và stupid; diễn tả danh từ. Cách viết khác là "extreme, stupid man"

Bài viết nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

>