Hello my teacher

Avatarphuong thao đã hỏi 5 năm trước
em chào thầy [cô]   em tên là thảo và em có một số câu hỏi cần thầy[cô] giúp 1.A.arrived    B.believed    C.received   D.hoped 2.A.opened   B.knocked    C.played    D.occurred 3.A.rubbed    B.tugged     C.stopped   D.filled    
1 câu trả lời
AvatarYoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

1.A.arrived | đã đến B.believed | đã tin C.received | đã nhận D.hoped | đã hy vọng

2.A.opened | đã mở B.knocked | đã gõ (cửa) C.played | đã chơi D.occurred | đã xảy ra

3.A.rubbed | đã thoa B.tugged | đã kéo mạnh C.stopped | đã dừng D.filled | đã đầy

Bài viết nổi bật

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

>