NGỮ PHÁP TIẾNG ANH NÂNG CAO

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . Tính từ kép thường được viết có gạch nối. Một số tính từ kép phổ biến là: 1) Tính từ kép cấu tạo từ phân từ: * Tính từ kép cấu tạo từ quá ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 8 trong loạt bài Tính từ (Adjective) . I) Tính từ là gì? * Một tính từ diễn tả người hay vật đó như thế nào. Một tính từ có thể cho chúng ta những thông tin về: Chất lượng (Quality) a ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 9 / 9 trong loạt bài The sentence (Câu) . Những dạng phân từ Hiện tại Hoàn thành Quá khứ Chủ động finding having found – Thụ động being found having been found found 1) Cách nối câu với một phân từ Những câu ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 8 / 9 trong loạt bài The sentence (Câu) . 1) Thế nào là một mệnh đề trạng ngữ? I try hard, but I can never remember people’s names. “hard” là 1 trạng từ “However hard I try” là một mệnh đề trạng ngữ, ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 7 / 9 trong loạt bài The sentence (Câu) . 1) Thế nào là một mệnh đề liên hệ? Hãy so sánh: Crowded holiday resorts are not very pleasant. Các nơi giải trí đầy ắp người vào ngày nghỉ thật bất tiện. Holiday resorts ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 6 / 9 trong loạt bài The sentence (Câu) . 1) Thế nào là một mệnh đề danh từ? Chúng ta hãy so sánh: Ví dụ 1: He told me about the cancellation of  the match. Anh ta kể cho tôi nghe về việc ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 5 / 9 trong loạt bài The sentence (Câu) . Câu phức có thể tạo theo hai cách: 1) Nối mệnh đề phụ với mệnh đề chính bằng liên từ: The alarm was raised (mệnh đề chính) as soon as the five was discovered ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 4 / 9 trong loạt bài The sentence (Câu) . Việc ghép các câu có thể bằng: * Dấu chấm phẩy We fished all day; we didn’t catch a thing. Chúng tôi câu cá suốt ngày; chúng tôi không bắt được gì cả. * ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 9 trong loạt bài The sentence (Câu) . Câu đơn thường bao gồm một động từ được chia. I) Năm loại câu đơn: 1) Subject + Verb My head aches. Tôi đau đầu. 2) Subject + Verb + Complement (Túc từ) Frank ...
Xem Chi Tiết
(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 9 trong loạt bài The sentence (Câu) . 1) Thứ tự cơ bản trong một câu mà không phải là câu hỏi hay câu cảm thán. Nhóm chủ từ/ Chủ từ Nhóm động từ/ Động từ Tân ngữ Trạng từ (tùy lựa ...
Xem Chi Tiết

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

>